Formulario cerrado

Canvas III: Pràcticum. Practica i comparteix el teu model

16/11/2017 09:15

VER OPCIONES

PRESENTACIÓN

Objectius:

 • Aprofundir en els coneixements teòrics adquirits a les sessions de Lean Canvas. Explicar tècniques de disseny visual de models de negoci utilitzant la metodologia “Canvas”. Reforçar els coneixements per mitjà de l'estudi d'un cas pràctic.
 • Generar la pràctica del ¨networking¨com a eina fonamental per a l’empreniment àgil.
 • Aportar formació per “emprendre àgil” per mitjà de l’itinerari “Lean Canvas”.
 •  La nostra recomanació és que facis l'itinerari complet en l'ordre seqüencial indicat:
 1. Canvas I: de la idea al model de negoci.
 2. Canvas II: models que triomfen.
 3. Canvas III: Pràcticum.

 

Continguts:

 • Presentació de 2 llençols ¨Canvas¨.
 • Treball en equip.
 • Posada en comú.
 • Presentacions: jo oferesc/jo necessito.
 • Networking: cafè i intercanvi de targetes.

 

Adreçat a:

Prioritàriament, a persones empadronades a Palma, amb perfil emprenedor, que necessitin una visió estratègica per desenvolupar la idea de negoci i que desitgin aprofundir en les tècniques de la metodologia “Lean Canvas” i que prèviament han assistit a les sessións prèvies.

 

Metodologia :

Metodologia de disseny visual de Models de negoci del mètode “Lean Canvas” juntament amb l'anàlisi del cas.

 

Inscripció:

 • On line: www.palmaactiva.com
 • horari de 09:15 fins 12:15 hores
 • No s'admet l'entrada a la sessió una vegada que hagin passat 10 minuts des de l'inici d’aquesta.

LUGAR

C/ Socors, 22

CONTACTO

FORMULARIO