Formulario cerrado

Canvas I de la idea al model de negoci

07/11/2017 09:15

VER OPCIONES

PRESENTACIÓN

Objectius:

 • Motivar cap a l'autoocupació com a alternativa. Ajudar a l'autoanàlisi de potencialitats per emprendre. Dotar la persona emprenedora d'eines àgils bàsiques per començar a definir el seu futur projecte empresarial.
 • Permetre identificar a la persona emprenedora de les eines informatives i intel·lectuals fonamentals per desenvolupar idees de negoci viables. Facilitar criteris per dur a terme un autoconeixement com a emprenedor/a i de l’entorn cap a la generació d’idees de negoci viables. Poder identificar la creativitat com a font de generació d’idees de negoci i treballar la teva capacitat de desenvolupar tècniques de generació d’idees de negoci.
 • Donar a conèixer els nou blocs estratègics per planificar la teva idea de negoci.
 • Conèixer i practicar eines per a l’emprenedoria àgil: mapa d’empatia.
 • Aportar formació per “emprendre àgil” per mitjà de l’itinerari “Lean Canvas”: de la idea al model de negoci. La nostra recomanació és que facis l'itinerari complet en l'ordre seqüencial indicat:
 1. Canvas I: de la idea al model de negoci.
 2. Canvas II: models que triomfen.
 3. Canvas III: Pràcticum.

 

Continguts:

 • Com fer realitat la teva il·lusió d'emprendre. Tu mateix tens el potencial que necessites per passar de la idea a l'empresa: les teves habilitats, els teus coneixements, la teva experiència...
 • Eines per “emprendre àgil” que et facilitaran una visió estratègica per dissenyar el teu model de negoci i crear la teva empresa.
 • Procediment per analitzar, generar i identificar les vertaderes idees de negoci a partir d’eines informatives, intel·lectuals i tècniques i així poder fer realitat la teva il·lusió d'emprendre.
 • Les passes d’aquest taller són: el diagnòstic personal i de situació: tècnica de l’anàlisi DAFO; tècnica dels “Sis capells per pensar”, d’Eduard de Bono i la tècnica d’ hibridació i els motllos creatius.
 • Nou blocs estratègics per planificar la teva idea de negoci: segment/s de mercat, proposta de valor, canal/s de venda, relacions amb la clientela, fonts d'ingressos, recursos clau, activitats clau, socis clau i estructura de costos.
 • Eines per a l’emprenedoria àgil: mapa d’empatia.
 • Casos locals: ¨Mutant game¨.

 

Adreçat a:

Prioritàriament, a persones empadronades a Palma, amb perfil emprenedor, que necessitin una visió estratègica per desenvolupar la seva idea de negoci.

 

Metodologia :

Es treballarà amb una metodologia pedagògica basada en explicacions teòriques, amb el suport d’exemples pràctics i dinàmiques de grup per afavorir la participació de les persones assistents.

 

Inscripció:

 • On line: www.palmaactiva.com
 • horari de 09:15 fins 12:15 hores
 • No s'admet l'entrada a la sessió una vegada que hagin passat 10 minuts des de l'inici d’aquesta.

LUGAR

c/ Socors,22

CONTACTO

FORMULARIO