Formulario cerrado

Canvas II: models que triomfen

09/11/2017 09:15

VER OPCIONES

PRESENTACIÓN

Objectius:

 • Identificar les estratègies per  començar de forma lleugera un negoci.
 • Conèixer l’estratègia de l’oceà blau.
 • Desenvolupar un exercici pràctic amb les eines:  corba de valor i matriu ERIC.
 • Identificar els patrons més recurrents als negocis i identificar els més adients per al nostres negocis.
 • Conèixer l’eina d’emprenedoria àgil: Producte Mínim Viable (PMV).
 • Entendre els epicentres de la innovació.
 • Identificar les oportunitats dins la innovació social.
 • Conèixer l’estratègia del poder de les preguntes “i si…?”
 • Conèixer els negocis locals que triomfen: anàlisi del cas SushiGo .
 • Aportar formació per “emprendre àgil” per mitjà de l’itinerari Lean Canvas: de la idea al model de negoci.
 •  La nostra recomanació és que facis l'itinerari complet en l'ordre seqüencial indicat:
 1. Canvas I: de la idea al model de negoci.
 2. Canvas II: models que triomfen.
 3. Canvas III: Pràcticum.

 

Continguts:

 • Estratègies per començar de forma lleugera un negoci
 • L ’estratègia de l’oceà blau.
 • Exercici pràctic amb les eines:  corba de valor i matriu ERIC.
 • Patrons.
 • Eina d’emprenedoria àgil: Producte Mínim Viable ( PMV).
 • Epicentres de la innovació.
 • La Innovació social.
 • El poder de les preguntes “i si…?”
 • Un negoci local que triomfa: anàlisi del cas Sushi .

 

Adreçat a:

Prioritàriament, a persones empadronades a Palma, amb perfil emprenedor, que necessitin una visió estratègica per desenvolupar la idea de negoci i que desitgin aprofundir en les tècniques de la metodologia “Lean Canvas” i que prèviament han assistit a la sessió 1.

 

Metodologia :

Metodologia de disseny visual de models de negoci del mètode “Lean Canvas” i utilització de les eines d’emprenedoria àgil,  juntament amb l'anàlisi del cas.

 

Inscripció:

 • On line: www.palmaactiva.com
 • horari de 09:15 fins 12:15 hores
 • No s'admet l'entrada a la sessió una vegada que hagin passat 10 minuts des de l'inici d’aquesta.

LUGAR

c/ Socors,22

CONTACTO

FORMULARIO